FORGOT YOUR DETAILS?

Πρακτική άσκηση

Πρακτική άσκηση

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. K5/97484/2021 ΦΕΚ 3938/Β/26-8-2021  Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η περίοδος της Πρακτικής Άσκησης μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική και πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση ,εντός είκοσι τεσσάρων μηνών (24)  από την λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για όσους καταρτιζόμενους έχουν τελειώσει την φοίτηση των τεσσάρων εξαμήνων αλλά δεν είχαν πραγματοποιήσει την πρακτική τους κατά την έναρξη της ισχύος του Ν.4763/2020 (ημερομηνία δημοσίευσης ΦΕΚ 21-12-2020), ισχύει ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ το άρθρο 48 παρ.2 του Ν.4777/2021, το οποίο τροποποιεί το άρθρο 169 του ν. 4763/2020 αφού προστίθενται η παράγραφος 31 σύμφωνα με την οποία: «Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση έως το τέλος του 2022, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 27»

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΙΕΚ” ΜΕ MIS 5131399

Έναρξη Πρακτικής Άσκησης

Η έναρξη της πρακτικής άσκησης, μπορεί να γίνεται ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης του τετάρτου εξαμήνου. Σύμφωνα με το Άρθρο 1 παρ. 7 του ΦΕΚ B 5837 – 15.12.2021  Αριθμ. Κ5/160259/15/12/2021  Ταυτόχρονη φοίτηση σε οποιοδήποτε εξάμηνο και διεξαγωγή πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπονται.”

Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης γίνεται την πρώτη (1η) και δέκατη πέμπτη (15) ημέρα κάθε μήνα. Το ωράριο Πρακτικής Άσκησης καθορίζεται στις έξι (4) έως οκτώ (8) ώρες ημερησίως, πρωί ή απόγευμα (ποτέ όμως νύχτα) και για 5 ημέρες εβδομαδιαίως.

Πραγματοποιείται με ευθύνη των υπευθύνων των φορέων απασχόλησης και με την εποπτεία των Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την ημερήσια και εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας, όπως αυτές προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία. Οι ασκούμενοι δεν πρέπει να απασχολούνται την Κυριακή και τις επίσημες αργίες. Κατά την διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ο ασκούμενος και ο φορέας συμπληρώνουν καθημερινά και ανελλιπώς το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης.

Η πρακτική άσκηση πρέπει να είναι σχετική με την ειδικότητα κατάρτισης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!!! Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης γίνεται μόνο 1η ή 15η κάθε μήνα. Οι ασκούμενοι θα πρέπει να καταθέτουν όλα τα δικαιολογητικά τους τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της έναρξης Πρακτικής Άσκησης που αιτούνται, προκειμένου να γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος και να δοθεί η έγκριση από τον Διευθυντή του ΙΕΚ.

Κάθε καταρτιζόμενος που επιθυμεί να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση υποβάλλει στη Γραμματεία του ΙΕΚ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Από τον καταρτιζόμενο:

 1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 2. Έντυπο από το οποίο φαίνεται ο ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης). Χορηγείται από ΚΕΠ ή από το http://www.amka.gr ή φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασθενείας του ασκούμενου όπου ευκρινώς αναγράφεται ο ΑΜΚΑ.
 3. ΑΜΑ (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου), όπως αναγράφεται στην Βεβαίωση Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου. Αν δεν υπάρχει, εκδίδεται από το ΙΚΑ (ΕΦΚΑ) με την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης.
 4. Έντυπο από το οποίο φαίνεται ο ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου) και η ΔΟΥ (Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία) στην οποία ανήκει ο καταρτιζόμενος. Μπορεί να προσκομιστεί Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ (χορηγείται από τη αρμόδια ΔΟΥ) ή φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος.
 5. ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (Μαθητείας) στο Ι.Ε.Κ. που φοιτά, με την οποία δηλώνει την υπηρεσία ή την επιχείρηση που τον έχει αποδεχθεί για Πρακτική Άσκηση. (doc | pdf)
 6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ( doc | pdf)

Από τον εργοδότη

 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ, με την οποία ο εργοδότης βεβαιώνει ότι αποδέχεται τον καταρτιζόμενο για πρακτική άσκηση (doc | pdf)
 2. ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ υπογεγραμμένη από τον εργοδότη ( doc | pdf )       (x 3 αντίτυπα)

 

Ολοκλήρωση Πρακτικής Άσκησης

Σε κάθε περίπτωση, η πρακτική άσκηση θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης της ειδικότητας. Ιδιαίτερα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι οι καταρτιζόμενοι οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 και συγκεκριμένα την 21.12.2020, υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση έως το τέλος του 2022, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 27 του νόμου. Όταν ο πρακτικά ασκούμενος ολοκληρώσει τις 960 ώρες πρακτικής άσκησης, παραδίδει το βιβλίο στο ΙΕΚ μαζί με το έντυπο λήξης (Βεβαίωση Παρουσίας) της πρακτικής άσκησης, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον φορέα (εργοδότη)της πρακτικής. Σημειώνεται ότι το έντυπο λήξης (Βεβαίωση παρουσίας) συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από τον εργοδότη – νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα απασχόλησης και βεβαιώνει ότι ο καταρτιζόμενος πραγματοποίησε την Πρακτική Άσκηση στην ανωτέρω επιχείρηση/οργανισμό καθώς και το διάστημα της επιτυχούς ολοκλήρωσης. Μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης ο εργοδότης – νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα απασχόλησης βεβαιώνει ότι o καταρτιζόμενος πραγματοποίησε την Πρακτική Άσκηση στην ανωτέρω επιχείρηση/οργανισμό καθώς και το διάστημα της επιτυχούς ολοκλήρωσης προσκομίζεται

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΛΗΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (docpdf)

 

Διακοπή Πρακτικής Άσκησης

Η Πρακτική άσκηση δύναται να διακοπεί πριν τη λήξη της, είτε με αίτημα του πρακτικά ασκούμενου είτε με αίτημα του εργοδότη. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο πρακτικά ασκούμενος διακόψει την πρακτική του, πρέπει να ενημερώσει άμεσα το ΙΕΚ και να προσκομίσει το βιβλίο πρακτικής και το έντυπο της λήξης ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΛΗΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ  (docpdf) με τις ώρες που έχουν πραγματοποιηθεί. Στη συνέχεια θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία “Έναρξη πρακτικής” ώστε να συνεχίσει την πρακτική άσκηση για το υπόλοιπο των ωρών και μέχρι τη συμπλήρωση των 960 ωρών.

 

Απαλλαγή πρακτικής άσκησης

Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986    (doc | pdf ), από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης. Οι σπουδαστές των I.E.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, προσμετρούνται αυτά στο χρόνο της Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (άρθρο 47, παρ. 3 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118)).

Διεξαγωγή Πρακτικής Άσκησης μακριά από την περιοχή του ΙΕΚ

Η πρακτική άσκηση μπορεί να διεξαχθεί οπουδήποτε στην Ελλάδα, έστω κι αν υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση από το ΙΕΚ του καταρτιζόμενου. Σ’ αυτή την περίπτωση με ευθύνη του ΙΕΚ, προτείνεται και ορίζεται συντονιστής της πρακτικής στο πλησιέστερο ΙΕΚ. Ο πρακτικά ασκούμενος λαμβάνει την Απόφαση έγκρισης πρακτικής άσκησης από το ΙΕΚ που φοιτά, ωστόσο τον έλεγχο του βιβλίου πρακτικής καθώς και τη διακοπή/λήξη της πρακτικής, τα υπογράφει και τα σφραγίζει το ΙΕΚ εποπτείας. Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής το βιβλίο και τα απαραίτητα έντυπα αφού ελεγχθούν, υπογραφούν και σφραγιστούν από το συντονιστή, αποστέλλονται στο ΙΕΚ για ενημέρωση του ατομικού φακέλου του καταρτιζόμενου και την έκδοση ΒΕΚ.

Ασφάλιση πρακτικά ασκούμενων

Σύμφωνα με την αριθ. K5/97484/05.08.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3938/τ.Β’/26.08.2021), προβλέπεται ότι κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο καταρτιζόμενος υπάγεται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος.
Για την ασφάλισή του καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 (Α’ 83) ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες βαρύνουν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργοδότης) στο οποίο υλοποιείται η πρακτική άσκηση.
Σε περίπτωση μη δυνατότητας χρηματοδότησης της αποζημίωσης της πρακτικής άσκησης, δεν υφίσταται η υποχρέωση αποζημίωσης της πρακτικής άσκησης, παρά μόνο η υποχρέωση του εργοδότη να αποδίδει τις ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με τα παραπάνω.

Αναγγελία Πρακτικής Άσκησης στο ΕΡΓΑΝΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α’) «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις – Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας – Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων – Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» και εξειδικεύεται με την Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 40331/Δ1.13521 (ΦΕΚ 3520/Β/19-09-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)» από 1-10-2019 αλλάζει ο τρόπος υποβολής εντύπων των πρακτικά ασκούμενων σε μία επιχείρηση και πλέον ο εργοδότης έχει την υποχρέωση συμπλήρωσης του ειδικού εντύπου Ε3.5. (αναγγελία Πρακτικής Άσκησης) καθώς και όλων των μεταβολών στοιχείων των πρακτικά ασκούμενων στο Π.Σ. Εργάνη (Άρθρο 3 και 4 του προαναφερθέντος ΦΕΚ).

 • Το έντυπο Ε3.5 υποβάλλεται το αργότερο πριν από την έναρξη της πρακτικής άσκησης σπουδαστών/φοιτητών στον χώρο εργασίας.
 • Σε περίπτωση διακοπής ή λήξης της πρακτικής άσκησης, ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης υποβάλλει το έντυπο Ε3.5 το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από τη διακοπή ή τη λήξη.
 • Σε περίπτωση τροποποίησης της οργάνωσης του χρόνου πρακτικής άσκησης, ο νόμιμος εκπρόσωπος υποβάλλει το έντυπο Ε3.5 ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία το αργότερο έως και την ίδια ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου του χρόνου πρακτικής άσκησης και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους πρακτικά ασκούμενους σπουδαστές/φοιτητές.

ΕΦΚΑ: ΑΔΑ: 69ΔΓ46ΜΑΠΣ-Κ40 – Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

 

=====================================

 

Αλλαγές που ισχύουν:

ΥΑ Κ1/54877/17 -ΦΕΚ 1245/Β΄/11.4.2017 §3. – Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.).

Υποστήριξη του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Στις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και στις Κεντρικές Υπηρεσίες και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΣΕΠΕ και του ΟΑΕΔ λειτουργούν ομάδες υποστήριξης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Υποβαλλόμενα έντυπα που αφορούν ωφελουμένους/πρακτική άσκηση/μαθητεία (ΦΕΚ 3520/2019 Β ΕΡΓΑΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ)

Ε3.1: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών απασχόλησης ωφελουμένου από προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα. Ε3.2: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών θεωρητικής κατάρτισης από πάροχο κατάρτισης ωφελουμένου από συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους προγράμματα κατάρτισης ή προγράμματα απασχόλησης συνδυαζόμενα με κατάρτιση. Ε3.3: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών πρακτικής άσκησης σε εργοδότη ωφελουμένου από συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους προγράμματα απασχόλησης συνδυαζόμενα με κατάρτιση. Ε3.4: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης μαθητείας. Ε3.5: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης σπουδαστών/φοιτητών.

 

 

 

Έγγραφα για τον ΟΑΕΔ

Σχετικά με τους σπουδαστές στα ΔΙΕΚ και την ιδιότητα του ανέργου.pdf

Επίδομα ανεργίας συμμετεχόντων σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.pdf

Άρθρο_57_Νόμος_4430.pdf

Εγκύκλιος ΟΑΕΔ.pdf

Οδηγίες προς ΙΕΚ.pdf ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.) Κ1/146931/18-09-2015

TOP